Durex

návrh na redizajn stránky

 

homepage

návrh na nový eshop s jasným sortimentom

 

zadanie

 - odkomunikovať

 

 - vytvorenie jednoduchej navigácie

   pre produktové rady DUREX

 - čistá a atraktivná grafická

   komunikácia klúčového vizuálu

 - odkomunikovanie akcie – 20% off

 - odkomunikovť aj edukačnu

   kampaň na celý brand – tzn. odkaz

   na blog Durexu

 - rozvrženie celej stránky

 - žiadne tieňovanie prvkov

Durex

návrh na redizajn stránky

 

product page

 - rozvrhnutie stránky s produktmi

 

Durex

návrh na redizajn stránky

 

product content page

 - návrh na stránku s bližším info k

   produku

 - vlastná ikonografia

Durex

návrh na redizajn stránky

 

product A+ content page

 - čo najkvalitnejší rich kontent

 - vlastná ikonografia

 - odkomunikovanie iných produktov

   z tej istej rady

Durex

návrh na redizajn stránky

 

product A+ content page

 - čo najkvalitnejší rich kontent

 - vlastná ikonografia

 - odkomunikovanie iných produktov

   z tej istej rady

Gourmet artisan

návrh na redizajn stránky

 

homepage

redizajn stránky Gourmet artisan s jednoduchejším štýlom

Schwechat taxi

webdizajn

 

návrh na one page wordpressovú šablónu pretaxislužbu

Schwechat taxi

webdizajn

 

návrh na one page wordpressovú šablónu pretaxislužbu

 

volume 2 - kúsok iný štýl

Armystore

webdizajn

 

homepage

návrh na prerobenie wordpessovej šablóny pre eshop

 - definovanie farieb

 - umiestnenie bannerov

 - rozloženie prvkov